Lépjen velünk kapcsolatba
Írjon nekünk
Sátor konfigurálása
Válassza ki a nyelvet
MENU

Személyes adatok védelmére és kezelésére vonatkozó adatvédelmi záradék

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 13. cikkének megfelelően
(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/45/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
tájékoztatjuk, hogy:
1. Az Ön személyes adatainak a kezelője a Protan Elmark Sp. z o.o.
2. Az Ön Személyes adatai kezelésének a jogalapja a GDPR 1. rendelete 6. cikkének az
a) pontja, célja az elektronikus levélben történő válaszadás.
3. Az Ön személyes adatainak a címzettjei kizárólag a jogilag erre meghatalmazott
jogalanyok lesznek.
4. A személyes adatok kizárólag az ajánlat bemutatása és a tranzakció megvalósításához
szükséges tartományban kerülnek továbbításra harmadik fél számára.
5. A személyes adatok tárolására a levelezés tárgyát képező ügylet befejezéséig kerül
sor.
6. Jogában áll hozzáférnie a személyes adataihoz, azokat módosítani, törölni vagy
korlátozni az adatok kezelését és visszavonni az adatkezelésre vonatkozó
beleegyezését.
7. Jogában áll panaszt benyújtani a felügyelő szervnek, azaz az Adatvédelmi Hivatal
Elnökének.
8. A személyes adatok megadása önkéntes jellegű, de azok meg nem adása lehetetlenné
teszi az ajánlat és a tranzakció teljesítését

Használja az űrlapot a kapcsolatfelvételhez

Hozzájárulás a személyes adatok feldolgozásához
Hozzájárulás az elektronikus (e-mail) formában történő kapcsolatfelvételhez.

Hívjon

+36 96 525 550

Kapcsolattartási adatok

Partnerünk Magyarországon

Ákos Both 
Fe-Bobo Bt. 
H-9027 Győr 
Tibormajori út 13 (Ipari Park) 
tel: +36 96 525 550
fax: +36 96 525 551 
e-mail: info@febobo.hu

Export értékesítési osztály